söndag 21 oktober 2012

Till min Adam!

Till min Adam:

Va e ol’a (What are words) (Översättning: Eleanor Lundberg)

Jä e med deg vårt du än e, dit du går går jä lamu deg. Tvivel du så fråg meg ske du få svar. Löftan som jä gav dom finns kvär, för va slags i stårsch skull jä vä om jä skull tä å gå når du behöv meg mest.

Va e ol’a värt om du int män dom, når du säg dom. Va e ol’a värt om du int står för de du säg. Jä ha sagt att det e deg jä vill ha, jä vät all dagan kan ju int alltchn vä bra. Män det e väll dom dagan mä behöv väränner mest.

Du komme som en ängel att meg, jä tror att jä va ämne för deg. Ämne te å stå hemma sia di. Jä ske vaka bortsinn sänga di i natt, å jä vill att du ske väta att jä skull aldrig kunne gå når du behöv meg mest.

Va e ol’a värt om du int män dom, når du säg dom. Va e ol’a värt om du int står för de du säg. Jä ha sagt att det e deg jä vill ha, jä vät all dagan kan ju int alltchn vä bra. Män ere int dom dagan mä behöv väränner mest.

Jä e med deg vårt du än e, dit du går går jä lamu deg. Tvivel du så fråg meg ske du få svar. Löftan som jä gav dom finns kvär, för va slags i stårsch skull jä vä om jä skull tä å gå når du behöv meg mest.

Du e ängeln menn, du e hänn som e bäst.

Älskar dig Adam <3 p="p">

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar